Monday 14 May 2012

:: Program Turun Padang Timbalan Pengarah Pelajaran Kedah dalam Program Sekolah Penyayang ::
Sekarang ini semua sekolah di Negeri Kedah Darul Aman sedang sibuk memperkatakan tentang Sekolah Penyayang yaang diumumkan kepada seluruh Pengetua dan Guru Besar. Sekolah Kebangsaan Penghulu Ahmad rasa bertuah dengan kehadiran Tuan Timbalan Pengarah Pelajaran Kedah, Tuan Haji Roslee Ismail pada 14 Mei 2012 jam 7.00 Pagi dalam program turun padang bagi meninjau perlaksanaan Amalan Guru Penyayang. Turut hadir bersama ialah Tuan Haji Halim Bin Mansor, Pegawai Pelajaran Daerah Langkawi dan disertai oleh Encik Ahmad Solan Bin Mat Shah, Guru Besar SK Penghulu Ahmad, serta guru-guru yang lain.

Program Sekolah Penyayang merupakan program mega JPN Kedah yang perlu dijalankan di sekolah-sekolah. Secara ringkasnya Pelaksanaan Sekolah Penyayang peringkat negeri Kedah yang dimulakan mestilah berteraskan kepada 9P dan 5K sepertimana yang disarankan oleh Kementerian Pelajaaran Malaysia.


Apakah yang dimaksudkaan 9P dan 5K itu?

9P merujuk kepada:
a. Penyayang
b. Penerimaan
c. Penghormatan
d. Prihatin
e. Pemaufakatan
f. Perpaduan
g. Persaudaraan
h. Pengiktirafaan
i. Persefahaman

Manakala 5K merujuk kepada :

1. Kesepunyaan
2. Kemesraan
3. Kepuasan
4. Keseronokan
5. Kesabaran

Bagi mencapaai matlamat yang ditetapkan Sekolah Penyayang, pihak sekolah boleh menjalankan pelbagai aktiviti menjurus kepada "Guru Sayang Murid" dan "Murid didahulukan, Pencapaian diutamakan"
tetapi mestilahlah tidak boleh lari daripada teras atau dasar yang telah ditetapkan.

Para guru harus sedar sehingga ke peringkat akar umbi bahawa murid adalah klien yang sentiasa perlu diberi keutamaan. Pihak sekolah diharap mampu melahirkan murid yang sentiasa akan "berlari ke sekolah, dan hanya berjalan apabila pulang!" Ini kerana tanpa murid mana mungkin akan ada seorang guru!!

0 Komentar:

Post a Comment

FB Sekolah

Detik UPSR 2018

Tinggalkan Mesej Anda

Latar belakang pengunjung blog ini. Anda ialah...

Artikel Terkini